หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

impotent หมายถึง ปราศจากอำนาจ

คำศัพท์ impotent แปลว่า ปราศจากอำนาจ หมายถึง ปราศจากอำนาจ impotent อ่านว่า (อีม-โพะเท็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
impotent (อีม-โพะเท็นท)

ปราศจากอำนาจ