หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

imply หมายถึง นัย

คำศัพท์ imply แปลว่า นัย หมายถึง นัย imply อ่านว่า (อิมไพล-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 798 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imply (อิมไพล-)

นัย