หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

implicit หมายถึง ถือได้ว่า โดยปริยาย ปรากฎอยู่ (เชื่อถือ) อย่างแน่นอน

คำศัพท์ implicit แปลว่า ถือได้ว่า โดยปริยาย ปรากฎอยู่ (เชื่อถือ) อย่างแน่นอน หมายถึง ถือได้ว่า โดยปริยาย ปรากฎอยู่ (เชื่อถือ) อย่างแน่นอน implicit อ่านว่า (อิมพลีซ-อิท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 174 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
implicit (อิมพลีซ-อิท)

ถือได้ว่า โดยปริยาย

ปรากฎอยู่

(เชื่อถือ) อย่างแน่นอน