หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

imperium หมายถึง ราชอาณาจักร

คำศัพท์ imperium แปลว่า ราชอาณาจักร หมายถึง ราชอาณาจักร imperium อ่านว่า (อิมพี-เรียม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imperium (อิมพี-เรียม)

ราชอาณาจักร