หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

imp หมายถึง เด็กซน

คำศัพท์ imp แปลว่า เด็กซน หมายถึง เด็กซน imp อ่านว่า (อิมพ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 930 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imp (อิมพ)

เด็กซน