หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

immunize หมายถึง ทำให้พ้นอันตราย

คำศัพท์ immunize แปลว่า ทำให้พ้นอันตราย หมายถึง ทำให้พ้นอันตราย immunize อ่านว่า (อีมยุ-ไนส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
immunize (อีมยุ-ไนส)

ทำให้พ้นอันตราย