หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

immunity หมายถึง ทำให้พ้นอันตราย

คำศัพท์ immunity แปลว่า ทำให้พ้นอันตราย หมายถึง ทำให้พ้นอันตราย immunity อ่านว่า (อิมยู-นิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 276 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
immunity (อิมยู-นิทิ)

ทำให้พ้นอันตราย