หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

immodest หมายถึง ทะลึ่ง อวดดี

คำศัพท์ immodest แปลว่า ทะลึ่ง อวดดี หมายถึง ทะลึ่ง อวดดี immodest อ่านว่า (อิมอด-เอ็ซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 140 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
immodest (อิมอด-เอ็ซท)

ทะลึ่ง อวดดี