หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

imminent หมายถึง จวนจะเกิดอยู่แล้ว

คำศัพท์ imminent แปลว่า จวนจะเกิดอยู่แล้ว หมายถึง จวนจะเกิดอยู่แล้ว imminent อ่านว่า (อีม-มิเน็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 214 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imminent (อีม-มิเน็นท)

จวนจะเกิดอยู่แล้ว