หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

immature หมายถึง อ่อน

คำศัพท์ immature แปลว่า อ่อน หมายถึง อ่อน immature อ่านว่า (อิมัทยูร-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 147 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
immature (อิมัทยูร-)

อ่อน