หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

imbue หมายถึง ทำให้ซาบซึ้ง แช่

คำศัพท์ imbue แปลว่า ทำให้ซาบซึ้ง แช่ หมายถึง ทำให้ซาบซึ้ง แช่ imbue อ่านว่า (อิมบยู-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 799 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imbue (อิมบยู-)

ทำให้ซาบซึ้ง แช่