หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

imbed หมายถึง ตรึง

คำศัพท์ imbed แปลว่า ตรึง หมายถึง ตรึง imbed อ่านว่า (อิมเบด-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 682 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imbed (อิมเบด-)

ตรึง