หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

imaum หมายถึง อิหมั่ม

คำศัพท์ imaum แปลว่า อิหมั่ม หมายถึง อิหมั่ม imaum อ่านว่า (อิมาม-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 648 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imaum (อิมาม-)

อิหมั่ม