หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

imam หมายถึง อิหมั่ม

คำศัพท์ imam แปลว่า อิหมั่ม หมายถึง อิหมั่ม imam อ่านว่า (อิมาม-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 734 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imam (อิมาม-)

อิหมั่ม