หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

image หมายถึง รูปจำลอง

คำศัพท์ image แปลว่า รูปจำลอง หมายถึง รูปจำลอง image อ่านว่า (อีม-อิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,558 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
image (อีม-อิจ)

รูปจำลอง