หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ill หมายถึง ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้ ใจร้าย โรคร้าย เป็นที่เสียหาย

คำศัพท์ ill แปลว่า ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้ ใจร้าย โรคร้าย เป็นที่เสียหาย หมายถึง ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้ ใจร้าย โรคร้าย เป็นที่เสียหาย ill อ่านว่า (อิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,245 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ill (อิล)

ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้

ใจร้าย

โรคร้าย

เป็นที่เสียหาย