หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ilk หมายถึง อันเดียวกัน

คำศัพท์ ilk แปลว่า อันเดียวกัน หมายถึง อันเดียวกัน ilk อ่านว่า (อิลค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 771 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ilk (อิลค)

อันเดียวกัน