หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ilex หมายถึง ต้นไอ-เล็คซ

คำศัพท์ ilex แปลว่า ต้นไอ-เล็คซ หมายถึง ต้นไอ-เล็คซ ilex อ่านว่า (ไอ-เล็คซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 583 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ilex (ไอ-เล็คซ)

ต้นไอ-เล็คซ