หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ile หมายถึง มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้) มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้)

คำศัพท์ ile แปลว่า มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้) มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้) หมายถึง มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้) มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้) ile อ่านว่า (ไอล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 819 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ile (ไอล)

มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้) มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้)