หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ignominy หมายถึง น่าอาย

คำศัพท์ ignominy แปลว่า น่าอาย หมายถึง น่าอาย ignominy อ่านว่า (อีก-โนะมีนิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ignominy (อีก-โนะมีนิ)

น่าอาย