หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

igloo หมายถึง กระท่อมน้ำแข็ง

คำศัพท์ igloo แปลว่า กระท่อมน้ำแข็ง หมายถึง กระท่อมน้ำแข็ง igloo อ่านว่า (อีก-ลู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,392 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
igloo (อีก-ลู)

กระท่อมน้ำแข็ง