หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

if หมายถึง หรือเปล่า เผื่อ ข้อแม้

คำศัพท์ if แปลว่า หรือเปล่า เผื่อ ข้อแม้ หมายถึง หรือเปล่า เผื่อ ข้อแม้ if อ่านว่า (อิฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,541 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
if (อิฟ)

หรือเปล่า เผื่อ

ข้อแม้