หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idyllize หมายถึง เขียนให้ชวนตาชวนใจ

คำศัพท์ idyllize แปลว่า เขียนให้ชวนตาชวนใจ หมายถึง เขียนให้ชวนตาชวนใจ idyllize อ่านว่า (ไอ-ดิไลส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idyllize (ไอ-ดิไลส)

เขียนให้ชวนตาชวนใจ