หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idyllist หมายถึง นักประพันธ์ผู้ชำนาญในการแต่งเรื่องงดงาม

คำศัพท์ idyllist แปลว่า นักประพันธ์ผู้ชำนาญในการแต่งเรื่องงดงาม หมายถึง นักประพันธ์ผู้ชำนาญในการแต่งเรื่องงดงาม idyllist อ่านว่า (ไอ-ดิลิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idyllist (ไอ-ดิลิซท)

นักประพันธ์ผู้ชำนาญในการแต่งเรื่องงดงาม