หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idyll หมายถึง เรื่องราวที่งดงาม

คำศัพท์ idyll แปลว่า เรื่องราวที่งดงาม หมายถึง เรื่องราวที่งดงาม idyll อ่านว่า (ไอ-ดิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 722 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idyll (ไอ-ดิล)

เรื่องราวที่งดงาม