หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idyl หมายถึง เรื่องราวที่งดงาม

คำศัพท์ idyl แปลว่า เรื่องราวที่งดงาม หมายถึง เรื่องราวที่งดงาม idyl อ่านว่า (ไอ-ดิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 635 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idyl (ไอ-ดิล)

เรื่องราวที่งดงาม