หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idolatry หมายถึง ศาสนาที่บูชารูป

คำศัพท์ idolatry แปลว่า ศาสนาที่บูชารูป หมายถึง ศาสนาที่บูชารูป idolatry อ่านว่า (ไอดอล-อัทริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idolatry (ไอดอล-อัทริ)

ศาสนาที่บูชารูป