หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idol หมายถึง รูปบูชา

คำศัพท์ idol แปลว่า รูปบูชา หมายถึง รูปบูชา idol อ่านว่า (ไอ-ดัล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 677 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idol (ไอ-ดัล)

รูปบูชา