หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idly หมายถึง เกียจคร้าน อยู่ว่าง ทิ้ง(เวลา) เสียเปล่าๆ ไม่มีกิจธุระ

คำศัพท์ idly แปลว่า เกียจคร้าน อยู่ว่าง ทิ้ง(เวลา) เสียเปล่าๆ ไม่มีกิจธุระ หมายถึง เกียจคร้าน อยู่ว่าง ทิ้ง(เวลา) เสียเปล่าๆ ไม่มีกิจธุระ idly อ่านว่า (ไอ-ดลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 734 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idly (ไอ-ดลิ)

เกียจคร้าน อยู่ว่าง

ทิ้ง(เวลา) เสียเปล่าๆ

ไม่มีกิจธุระ