หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idler หมายถึง คนเหลวไหล

คำศัพท์ idler แปลว่า คนเหลวไหล หมายถึง คนเหลวไหล idler อ่านว่า (ไอ-ดเลอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 641 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idler (ไอ-ดเลอะ)

คนเหลวไหล