หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idiom หมายถึง สำนวนของภาษา

คำศัพท์ idiom แปลว่า สำนวนของภาษา หมายถึง สำนวนของภาษา idiom อ่านว่า (อีด-เอียม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 712 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idiom (อีด-เอียม)

สำนวนของภาษา