หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ides หมายถึง วันที่ ๑๓ และ ๑๕ ของเดือน วันอิด

คำศัพท์ ides แปลว่า วันที่ ๑๓ และ ๑๕ ของเดือน วันอิด หมายถึง วันที่ ๑๓ และ ๑๕ ของเดือน วันอิด ides อ่านว่า (ไอดส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 813 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ides (ไอดส)

วันที่ ๑๓ และ ๑๕ ของเดือน วันอิด