หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ideology หมายถึง ความนึกคิดซึ่งเป็นไปไม่ได้

คำศัพท์ ideology แปลว่า ความนึกคิดซึ่งเป็นไปไม่ได้ หมายถึง ความนึกคิดซึ่งเป็นไปไม่ได้ ideology อ่านว่า (ไอดิออล-โอะจิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ideology (ไอดิออล-โอะจิ)

ความนึกคิดซึ่งเป็นไปไม่ได้