หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

identify หมายถึง ชันสูตร (ศพ) เหมือนกัน บอกชื่อ (แร่ ต้นไม้)

คำศัพท์ identify แปลว่า ชันสูตร (ศพ) เหมือนกัน บอกชื่อ (แร่ ต้นไม้) หมายถึง ชันสูตร (ศพ) เหมือนกัน บอกชื่อ (แร่ ต้นไม้) identify อ่านว่า (ไอเดน-ทิไฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 343 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
identify (ไอเดน-ทิไฟ)

ชันสูตร (ศพ) เหมือนกัน

บอกชื่อ (แร่

ต้นไม้)