หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idem หมายถึง อย่างเดียวกัน

คำศัพท์ idem แปลว่า อย่างเดียวกัน หมายถึง อย่างเดียวกัน idem อ่านว่า (ไอ-เด็ม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 658 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idem (ไอ-เด็ม)

อย่างเดียวกัน