หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ideal หมายถึง แบบอย่างอันเลิศ

คำศัพท์ ideal แปลว่า แบบอย่างอันเลิศ หมายถึง แบบอย่างอันเลิศ ideal อ่านว่า (ไอดี-แอ็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,408 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ideal (ไอดี-แอ็ล)

แบบอย่างอันเลิศ