หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

idea หมายถึง ความเห็น

คำศัพท์ idea แปลว่า ความเห็น หมายถึง ความเห็น idea อ่านว่า (ไอดี-อะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,803 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idea (ไอดี-อะ)

ความเห็น