หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

icy หมายถึง เยือกเย็น

คำศัพท์ icy แปลว่า เยือกเย็น หมายถึง เยือกเย็น icy อ่านว่า (ไอ-ซิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 947 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
icy (ไอ-ซิ)

เยือกเย็น