หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

icon หมายถึง เจว็ด

คำศัพท์ icon แปลว่า เจว็ด หมายถึง เจว็ด icon อ่านว่า (ไอ-ค็อน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 788 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
icon (ไอ-ค็อน)

เจว็ด