หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

icily หมายถึง เยือกเย็น

คำศัพท์ icily แปลว่า เยือกเย็น หมายถึง เยือกเย็น icily อ่านว่า (ไอ-ซิลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 671 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
icily (ไอ-ซิลิ)

เยือกเย็น