หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ice หมายถึง หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง ไอศกรีม

คำศัพท์ ice แปลว่า หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง ไอศกรีม หมายถึง หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง ไอศกรีม ice อ่านว่า (ไอซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,270 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ice (ไอซ)

หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง

ไอศกรีม