หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

iamb หมายถึง โรค

คำศัพท์ iamb แปลว่า โรค หมายถึง โรค iamb อ่านว่า (ไอ-แอ็ม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 716 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iamb (ไอ-แอ็ม)

โรค