หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

hour หมายถึง ชั่วโมง ยาม เวลา

คำศัพท์ hour แปลว่า ชั่วโมง ยาม เวลา หมายถึง ชั่วโมง ยาม เวลา hour อ่านว่า (เอาร)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,422 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hour (เอาร)

ชั่วโมง ยาม

เวลา