หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

hospital หมายถึง โรงพยาบาล

คำศัพท์ hospital แปลว่า โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาล hospital อ่านว่า (ฮอซ-พิแท็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,940 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hospital (ฮอซ-พิแท็ล)

โรงพยาบาล