หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

horse หมายถึง ม้า

คำศัพท์ horse แปลว่า ม้า หมายถึง ม้า horse อ่านว่า (ฮอซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 6,077 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
horse (ฮอซ)

ม้า