หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

his หมายถึง ของเขา

คำศัพท์ his แปลว่า ของเขา หมายถึง ของเขา his อ่านว่า (ฮิส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,126 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
his (ฮิส)

ของเขา