หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

hi หมายถึง นี่

คำศัพท์ hi แปลว่า นี่ หมายถึง นี่ hi อ่านว่า (ไฮ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,804 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hi (ไฮ)

นี่