หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

he หมายถึง พระองค์

คำศัพท์ he แปลว่า พระองค์ หมายถึง พระองค์ he อ่านว่า (ฮี)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 154 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
he (ฮี)

พระองค์