หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

hat หมายถึง สวมหมวก

คำศัพท์ hat แปลว่า สวมหมวก หมายถึง สวมหมวก hat อ่านว่า (แฮ็ท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 9,896 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hat (แฮ็ท)

สวมหมวก