หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

great หมายถึง มหาราช อย่างใหญ่หลวง

คำศัพท์ great แปลว่า มหาราช อย่างใหญ่หลวง หมายถึง มหาราช อย่างใหญ่หลวง great อ่านว่า (กเรท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 370 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
great (กเรท)

มหาราช อย่างใหญ่หลวง